Homilie Wydarzenia

Bóg Wszechmogący co prosi o miłość…

Zapraszam do wysłuchania wszystkich nauk rekolekcyjnych, wygłoszonych przez Księdza Tomasza Srokę.

Niedziela 14 lutego 2016

Poniedziałek 15 lutego 2016

Wtorek 16 lutego 2016

Środa 17 lutego 2016

Ks_Tomasz_S