Chwila dla Ciebie

Ulubiony cytat z Pisma Świętego

Bóg jest Miłością. Kto trwa w Miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim,  to ulubiony cytat z Nowego Testamentu. A jaki jest ulubiony cytat ze Starego Testamentu? O tym opowiada ks. Węgrzyniak, wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.