Chwila dla Ciebie

To co dobre…

Mt 7, 11 – Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Da to co dobre. Warto o tym pamiętać. Nie zawsze to o co prosimy według Boga jest dobre. Tak samo jak nie zawsze to o co prosi dziecko rodziców jest dla niego dobre. Bóg daje nam to co dobre. Czasem nie dając tego o co prosimy. A co jest dobre? Dla Boga… nasze zbawienie.