Chwila dla Ciebie

Przyjaciel…

Syr 6, 16 – Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana.

Przyjaciel prowadzi do tego co dobre. Otwiera na lepsze życie i bliskość Boga. Pozwala doświadczyć Jego obecności i miłości. Dzień po dniu zmagając się o świętość, wypełnia serce radością i pokojem.