Chwila dla Ciebie

Przemienienie

Mk 9, 7 – I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!.

Przemienienie. Duchowe dążenie do zmiany. Do odkrywanie, że Bóg jest kochającym Ojcem a ja Jego umiłowanym dzieckiem. Czas naszej modlitwy, doświadczenia sakramentów, wsłuchiwania się w Słowo Boże, to wszystko nas przemienia prowadząc na spotkanie z Bogiem, który jest Ojcem.