fbpx
Chwila dla Ciebie

Post…

Iz 58, 6-7 – Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.

Post ma nas prowadzić do walki z grzechem. Nie jest sam dla siebie. Post ma nas otwierać na drugiego człowieka. Ma sens tylko gdy łączy się z jałmużną. Tylko wtedy staje się zbawienny i uświęca.