fbpx
Chwila dla Ciebie

Pogoda ducha

Rdz 4, 6-7 – Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować.

Pogoda ducha, spokój i radość. Oblicze człowieka wierzącego. Ufającego Bogu. Staje się promieniem w ciemnościach tego świata. Warto walczyć każdego dnia o Tego, który jest Światłością świata. Karmić się Jego słowem.