fbpx
Chwila dla Ciebie

Poczuj w sobie moc… moc Ducha

2 Tm 1, 7 – Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.

Chrzest… bierzmowanie… Eucharystia… Sakramenty. Przejaw działania Ducha Bożego. Działania, które otwiera na nadzieję. Rozpala serce ogniem. Trzeba każdego dnia wracać do tych momentów. Karmić się nimi podczas codziennej modlitwy. Aby Duch działał swoją mocą w naszym życiu.