fbpx
Chwila dla Ciebie

Papieska intencja modlitewna na styczeń 2017 roku

Za ewangelizację: Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.

O jedność i solidarność

WOBEC KONFLIKTÓW I PODZIAŁÓW

Świat i człowiek cierpią wciąż z powodu narastającego zła. Ciągle dochodzą do nas informacje o nowych konfliktach i podziałach. Również uczniowie Chrystusa są wciąż podzieleni. Wydaje się, że nic nie możemy na to poradzić, bo nawet Ziemia Święta, jest wciąż szarpana podziałami, etnicznymi i religijnymi. A jednak modlitwa i miłosierdzie to dwa dary, które przypominają nam, iż jesteśmy dziećmi jednego Ojca i braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. W modlitwie odkrywamy, że jesteśmy kochani przez Boga i to samo dotyczy naszych bliźnich. Stąd też modlitwa staje się drogą jednoczenia ludzi, wzajemnego zbliżania się do siebie, cieszenia się miłością wspólnego Ojca. Nikt nie zostaje tu pominięty – również ci, którzy jeszcze nie znają daru miłości Boga.

BALSAM MIŁOŚCI

Miłosierdzie jest aktywną odpowiedzią na wszelakie zło i najlepszym wyrazem wszechmocy Boga. Bóg okazuje nam miłosierdzie w Jezusie, odpowiadając darem zbawienia na nasz grzech i zaprasza, abyśmy stawali się miłosierni jak On: niosąc dobro tam, gdzie go jeszcze brak, by pokrywać balsamem miłości rany dzisiejszego świata. Nie ocalimy go własnymi siłami, mocą paktów politycznych i układów gospodarczych. Potrzebujemy Bożej mocy. Modlitwa i miłosierdzie to Boże sposoby wychodzenia do świata, do ludzi, ich problemów i podziałów. Ale gdy każdy z nas zrobi mały krok, używając narzędzi modlitwy i miłosierdzia, mała kropla miłości i pojednania użyźni udręczony świat.

Módlmy się w styczniu za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.

 

TEKST: S. JUDYTA PUDEŁKO PDDM

Źródło: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce; http://missio.org.pl/