fbpx
Chwila dla Ciebie

Otwórz się

Mk 7, 33-34 – On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!

Otwórz się! Na co? Na co mam się otworzyć? Na Boga. Na prawdę o Bogu. Otworzyć się, czyli przyjąć. Zrobić Bogu miejsce. Zaufać Mu. Pozwolić by był Bogiem. W raju człowiek ukrył się przed Bogiem. Dziś Jezus nas wzywa aby się otworzyć. Otworzyć na Boga.