Chwila dla Ciebie

Opowiadasz?

Ps 78, 4 – tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, których dokonał.

Uczynić życie opowieścią. Opowieścią o Bogu. Dziś tak często opowiadamy o sobie. O swoim życiu. Zwycięstwach i porażkach. A Bóg nieustannie działa, obdarza potęgą i mocą. Czyni cuda. Opowiedz o Nim. Opowiedz swoim życiem.