fbpx
Chwila dla Ciebie

O. Paweł Gużyński OP Boskie Słowa – W zgodzie z Ewangelią

Kiedy stajesz wewnątrz świątyni i masz się modlić, to nie modlisz się na tle kogoś, przeciwko komuś, z pogardą wobec kogoś, w przekonaniu o tym, że jestem mniejszym grzesznikiem. Wchodzę do świątyni i mówię: jestem takim samym grzesznikiem, jak wszyscy inni ludzie na tym świecie. I modlę się – ja, grzesznik – do Pana Boga. I tylko to jest ważne. Jeżeli próbujemy robić sobie podczas modlitw, liturgii, podczas Eucharystii (co jest niepojęte,) tło z tych „onych, złych, parszywych zdrajców” i na tyle tych „onych, parszywych zdrajców” się modlić, to jest z gruntu niechrześcijańskie, nieewangeliczne, niejezusowe.