Chwila dla Ciebie

Nawrócić się…

Dn 3, 41 – Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza.

Nawrócić się, to wejść na drogę razem z Bogiem. Wsłuchać się w Jego słowo i zaufać Mu. Widać to świetnie w przestrzeni naszego codziennego dnia… widać to w minutach Jemu oddanych…