fbpx
Chwila dla Ciebie

Do UCHA 24.10.2016

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (…) Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

(Mt 22, 37-39)