fbpx
Chwila dla Ciebie

Do celu…

Hbr 12, 2 – Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Droga do celu. Każdy z nas codziennie zmierza w konkretnym kierunku. Nasze wybory, nasze wypełnianie czasu. To wszystko określa kierunek. Jeżeli chcemy iść w stronę pełni, szczęścia. Jeżeli zależy nam na życiu wiarą, to trzeba ciągle patrzeć na Chrystusa.