fbpx
Chwila dla Ciebie

Cierpienie…

Hbr 2, 18 – W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Cierpienie zawsze pozostaje tajemnicą, wobec której milkną wszelkie słowa. Nie sposób go wytłumaczyć, zrozumieć. Jedyne co pozostaje to towarzyszenie. Jezus towarzyszy przez uczestnictwo. Cierpi z cierpiącymi. Wie co to ból, samotność, odrzucenie. Wie, bo tego doświadczył. Dziś idzie z każdym cierpiącym. Uczy nas, że najważniejsze jest nie to jak przeżywamy cierpienie, ale z Kim.