Chwila dla Ciebie

Chcesz… możesz…

Mk 1, 40 – Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

Dwie rzeczy są niesamowite w tym zdaniu. Pierwsze to wolność trędowatego – jeśli chcesz. Wolność, która zgadza się, by Bóg był sobą, był Bogiem. I druga – możesz mnie oczyścić. Wiara w to, że Bóg może uleczyć. Zaufanie Jego mocy. Droga duchowego wzrostu, to droga czynienia miejsca Bogu i Jego mocy.