fbpx
Chwila dla Ciebie

Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka 18.01.2017

Modlitwa i nadzieja są ściśle połączone: pierwsza bowiem podtrzymuje drugą, zwłaszcza w mrocznych chwilach życia. W katechezie na audiencji ogólnej Papież kontynuował cykl rozważań o nadziei. Przypomniał historię Jonasza, ukazującą miłosierdzie Boga, który przebacza. Prorok ten próbował uciec od swojej misji. W tym celu wszedł w kontakt z poganami, marynarzami statku, na który się zaokrętował. Gdy rozpętała się gwałtowna burza, kapitan prosił Jonasza, by się modlił o ocalenie ich wszystkich, pomimo realnego zagrożenia śmiercią.
Instynktowne przerażenie w obliczu śmierci ujawnia potrzebę pokładania nadziei w Bogu życia. Może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy.